M19800  Accordion Alutherm, harmonska vrata, je proizvodna linija dizajnirana da prevaziđe ograničenja tradicionalnih konstrukcija, koje su koristile okretno-nagibne sisteme i skupe podne mehanizme. Ovaj sistem omogućuje zatvaranje otvora većih dimenzija, prema tome idealan je za izložbene prostore, vežbaonice, bazene, restorane, itd.

Karatkteristike ove linije:

  • Sistem vrata na sklapanje, sa poliamidom (fiberglas-polimerizovani PA 6.6), kji prekida prenos širine 50 mm
  • Posebno dizajniran okov (’’Rollerhingers’’) gde se kombinuju funkcionalne karakteristike šarki i točkića od teflona, omogućuje klizanje na gornjoj vođici, sprečavajući trošenje i habanje vođice ugradnje u pod
  • Zaptivanje se postiže kombinovanom upotrebom EPDM guma i Hi-Fin četkica sa membranama
  • Donja vođica ugrađena u pod olakšava komnikaciju među prostorijama
  • Postoji opcija skrivenog praga
  • Poslednje krilo moguće je koristiti za ulazna vrata
  • Zakljičavanje  bravom od 20 mm
  • Ramovi za poravnjanje  anuliraju moguće greške u izvedbi zidova
  • Zatvaranje otvora svih dimenizija sa neograničenim broja krila, ustakljenih staklopaketima debljine do 32 mm i težibe do 125 Kg po krilu.

Dodatno otvaranje na bilo kom krilu

PDF Alumil M19800

Za detaljne informacije posijetite naš izložbeni salon ili nas kontaktirajte putem emaila na: info@palikucacompany.com