Kao i mnoga privatna preduzeća slične proizvodne delatnosti, preduzeće Palikuća company d.o.o. prešlo je put od zanatske radionice i ortačkog društva do savremeno organizovane proizvodnje. Mozemo da se pohvalimo da smo među prvim preduzećima za izradu AL i PVC bravarije. Počelo je sa radom 1999. godine kao samostalna zanatska radnja za proizvodnju i ugradnju aluminijumske stolarije i bravarije. Narastanje obima poslovanja, jačanje konkurencije u branši, kao i razvoj tržišnih uslova poslovanja, uslovili su promenu organizacione forme pogodnije, kako za veći obim posla, tako i za adekvatan odgovor na želje sve probirljivijeg tržišta koje traži visok kvalitet i povoljne cene. Tako, već početkom 2001. godine, zanatska radnja prerasta u društvo ograničene odgovornosti i na kraju 2014 prvashodno kao porodična firma.

Danas "Palikuća Company d.o.o." zapošljava šest visoko strucnih radnika i po potrebi angažuje sezonsku i dopunsku radnu snagu. Pored modernizovane proizvodne linije za proizvodnju aluminijumske bravarije i pvc stolarije, stalno ulažemo u povećanje radnog i skladišnog prostora da bi mogli da izlazimo u susret sve većim zahtijevima investitora.

Project Image